Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till expertteamet samt remissvägar.

Kontaktuppgifter till teamet

Expertteamskoordinator Anna-Carin Gullander, barnsjuksköterska
E-post: anna-carin.gullander@vgregion.se 
Telefon: 0722-21 04 54?

Expertteamsansvarig Nils Ekvall, hepatolog
E-post: nils.ekvall@vgregion.se 
Telefon: 031-343 80 75

Patienter kan kontakta expertteamet via 1177

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Mag- tarm- och levermottagning barn
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss via 1177