ERN och NHV

Europeiska referensnätverk (ERN) är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa. Nätverken underlättar diskussioner om svåra och sällsynta hälsotillstånd som kräver högspecialiserad vård, stora kunskaper och resurser. Nationell högspecialiserad vård (NHV) är offentligt finansierad vård där endast ett fåtal vårdgivare kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära och multiprofessionella team.

ERN


Sahlgrenska Universitetssjukhuset är medlemmar i ERN RARE-LIVER, det europeiska referensnätverket för sällsynta sällsynta leversjukdomar.
Mer information om medlemskapet

Även Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm är medlemmar i ERN RARE-LIVER.

Läs mer om ERN

NHV


Västra Götalandsregionen bedriver nationell högspecialiserad vård för Intensivvård när levertransplantation kan vara indicerat, Levertransplantation, Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS) och Viss vård vid Primär skleroserande kolangit (PSC). Sahlgrenska Universitetssjukhuset har även tillstånd att bedriva NHV för Preimplantatorisk genetisk testning (PGT) vilket kan vara aktuellt vid vissa leversjukdomar.

(Är PGT aktuellt för denna sjukdomsgrupp?)