Diagnoslista/länkar

Lista över diagnoser som expertteamet ansvarar för samt länkar till diagnosbeskrivningar.

Autoimmuna leversjukdomar

 • Autoimmun hepatit (AIH)
 • IgG4-relaterad kolangit
 • Primär biliär kolangit (PBC)
 • Primär skleroserande kolangit (PSC)


Leversjukdomar vid graviditet

 • Graviditetsrelaterad fettlever (AFLP)
 • HELLP syndrom
 • Intrahepatisk kolestas av graviditet (ICP)

Metaboliska leversjukdomar, Biliär atresi och relaterade sjukdomar


Strukturella leversjukdomar

 • Biliära missbildningar
 • Polycystisk leversjukdom
 • Sällsynta levertumörer
 • Fibrolamellär levercancer
 • Vaskulära leversjukdomar, bland annat Budd-Chiaris syndrom, icke-cirrotisk portalhypertension