Expertteamet

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns ett expertteam för personer med sällsynta leversjukdomar. Expertteamet omfattar en grupp läkare som är specialiserade inom komplexa leversjukdomar.

Teamet kontaktas av olika vårdgivare i hela landet när patienter är svårt sjuka i sina leversjukdomar och närmar sig levertransplantation eller där sjukdomen inte kan kontrolleras med rutinmässiga behandlingar. Expertteamet tar hand om vuxna och barn och vi erbjuder även möte med vuxenläkare vid 17 års ålder innan överföringen sker till vuxenkliniken. 

För att säkerställa en god kvalitet involveras olika specialister. Teamet diskuterar med röntgenläkare, sjuksköterskor, klinisk genetik, transplantationscentrum och kvinnokliniken i regelbundna möten för att planera bäst möjlig vård för den enskilde patienten. Vi följer de riktlinjer som finns publicerade, men tar även hand om speciella fall som faller utanför riktlinjerna. Många patienter kommer till oss från olika delar av landet, främst för bedömning inför levertransplantation, men även för att genomgå ingrepp via röntgenavdelningen och endoskopiska ingrepp inom ramen för nationell högspecialiserad vård (NHV). I vissa fall erbjuder vi personligt möte med våra experter på Sahlgrenska för att diskutera leversjukdomen och behandlingsmöjligheter. 

Expertteam för sällsynta leversjukdomar är en del av ERN RARE-LIVER, det europeiska referensnätverket för sällsynta leversjukdomar.
Som medlem i ERN kan teamet vid behov rådfråga experter på leversjukdomar från andra europeiska vårdgivare.

Ingår i teamet

  • Expertteamsansvarig Maria Antonella Burza, hepatolog
  • Expertteamskoordinator Jimena Tapia Robles, specialistsjuksköterska
  • Chefssjuksköterska Gisela Ringström
  • Hepatolog Johan Waern, Antonio Molinaro
  • Transplantationshepatolog Andreas Schult