Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till expertteamet samt remissvägar.

Kontaktuppgifter till teamet

Expertteamskoordinator Jimena Tapia Robles, sjuksköterska
E-post: su.mag-tarmmottagning.fb@vgregion.se 
Telefon via växel: 031-342 10 00

Expertteamsansvarig Maria Antonella Burza, hepatolog
Telefon via växel: 031-342 10 00

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Vid akuta ärenden

För frågor rörande patienter med behov för intensivvård där levertransplantation kan vara indicerat enligt NHV kontaktas Gastrokonsult (måndag-fredag 08:00-16:45) eller leverjour (annan tid) på Medicinkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset via växeln 031-342 10 00.

Vid akuta frågor rörande redan transplanterade patienter söks Transplantationsenhetens primärjour alternativt levertransplantationsbakjour via växeln 031-342 10 00.

Remissvägar

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Remisser om levertransplantation

Adress (på remissen):
V b Hepatolog
Transplantationscentrum
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Remisser till tumörteamet

Adress (på remissen):
Transplantationscentrum
Lever- och gallvägskirurgi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Remisser om andra leversjukdomar

Adress (på remissen):
Magtarmmottagning Sahlgrenska
Team Lever
Expertteam sällsynta leversjukdomar
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg