Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till expertteamet samt remissvägar.

Kontaktuppgifter till teamet

Expertteamskoordinator Karin Håkansson, specialistsjuksköterska
Telefon: 031-342 69 10

Expertteamsansvarig Sara Nordström, neurolog
Telefon via växel: 031-342 10 00

Kontaktväg för patienter via 1177

Remissvägar

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Neuromuskulärt Centrum
Neurologimottagning Sahlgrenska
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss via 1177