Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till expertteamet samt remissvägar.

Kontaktuppgifter till teamet

Expertteamskoordinator Karin Håkansson, specialistsjuksköterska
E-post: karin.hakansson@vgregion.se 
Telefon: 031-342 69 10

Expertteamsansvarig Sara Nordström, neurolog
E-post: sara.nordstrom@vgregion.se 
Telefon via växel: 031-342 10 00

Kontaktväg för patienter via 1177

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Neuromuskulärt Centrum
Neurologimottagning Sahlgrenska
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss via 1177