Expertteamet

Alla nyfödda i Sverige screenas så snart som möjligt efter 48 timmars ålder med PKU-provet för att upptäcka ett antal medfödda och allvarliga sällsynta sjukdomar som går att behandla.

Ingår i teamet

  • Expertteamsansvarig Dimitrios Chantzichristos