Expertteamet för sällsynta ögonsjukdomar

Sällsynta ögonsjukdomar är den främsta orsaken till synnedsättning och blindhet för barn och unga vuxna i Europa.

Sällsynta ögonsjukdomar är medicinska tillstånd som påverkar ögonen och ögonområdet. Ögonsjukdomarna kan delas upp i fyra olika grupper sällsynta sjukdomar i näthinnan, sällsynta neuro-oftalmologisk sjukdomar, sällsynta pediatriska oftalmologiska sjukdomar och sällsynta främre segmentsjukdomar. Dessa sjukdomar kan vara ärftliga eller förvärvade och kan påverka olika delar av ögat, inklusive hornhinnan, näthinnan, linsen, ögats muskler och synnerven.

Expertteamet

Beskrivning om hur expertteamet arbetar och vilka som ingår i teamet.

Diagnoslista/länkar

Lista över diagnoser som expertteamet ansvarar för samt länkar till diagnosbeskrivningar.

ERN och NHV

Europeiska referensnätverk och Nationell högspecialiserad vård kopplat till expertteamet.

Resurser

Patientnätverk, andra resurser och övriga länkar.