ERN och NHV

Europeiska referensnätverk (ERN) är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa. Nätverken underlättar diskussioner om svåra och sällsynta hälsotillstånd som kräver högspecialiserad vård, stora kunskaper och resurser. Nationell högspecialiserad vård (NHV) är offentligt finansierad vård där endast ett fåtal vårdgivare kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära och multiprofessionella team.

ERN

I Sverige är S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm medlemmar i ERN EYE, det europeiska referensnätverket för sällsynta ögonsjukdomar.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset är inte medlemmar, men har tillgång till det europeiska referensnätverket genom andra medlemmar i Sverige.
Mer information om medlemskapet

Läs mer om ERN

NHV

Västra Götalandsregionen bedriver nationell högspecialiserad vård för Behandling av barnglaukom och barnkatarakt och Prematuritetsretinopati (ROP). (Aktuella?)

Nationell högspecialiserad vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset