Expertteamet

Hur arbetar teamet? Runt 1000 tecken
Exempel på vad man kan skriva i sammanfattningen:

Barn-vuxna, transition?
Samverkan mellan specialister i teamet, MDK?
Uppföljning, riktlinjer, årskontroller, samordning av vårdinsatser?
Samverkan/ansvarsfördelning mellan specialistsjukvård– primärvård–habilitering–hemortssjukhus-myndigheter?
Skrivs vårdplaner?
Finns nationellt samarbete?
Finns samarbete med patientnätverk?

 

Ingår i expertteamet

Ögonläkare Gunilla Magnusson, Nuria Fluriach Dominguez, Susann Andersson

Barnteamet

  • Expertteamsansvarig 
  • Expertteamskoordinator 
  •  

Vuxenteamet

  • Expertteamsansvarig 
  • Expertteamskoordinator 
  •