Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till expertteamet samt remissvägar.

Kontaktuppgifter till teamet

Expertteamskoordinator 
E-post:? 
Telefon:? 
Kontaktväg för patienter/närstående via 1177
Kontaktväg för profession via växel:? 031-342 10 00

Expertteamsansvarig Kerstin Landin Wilhelmsen, endokrinolog, invärtesmedicinare, Konstantina Thanou, endokrinolog och invärtesmedicinare
Telefon via växel:? 031-342 10 00

Remissvägar

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Benmottagningen
Endokrinmottagning Sahlgrenska
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss via 1177