Avdelning 242

Mölndals sjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt
BESÖKSTIDER
mån - sön 12:00 - 20:00

Göteborgsvägen 31

Hus B2

Mölndals sjukhus

431 80 Mölndal

VÄGBESKRIVNING

Spårvagn 4 mot Mölndal Busslinje exempelvis nr 761 från Korsvägen. Hållplats Mölndals Sjukhus Följ skyltar mot psykiatri. Ingång via Biskopsbogatan.

Vi på avdelning 242 har som uppdrag att ge dig som bor i SDF Nordöstra Göteborg heldygnsvård om du har en psykossjukdom och har behov av inneliggande vård.

Din vistelse hos oss

Vi på avdelning 242 är specialiserade på att utreda och ta hand om dig som har en psykossjukdom.

Vi behandlar dig enligt metoden Integrerad Psykiatri. Metoden bygger på att du som patient formulerar målen för och utformningen av din behandling i så hög grad som möjligt. Integrerad Psykiatri har ett helhetsperspektiv på dig och din sjukdom. Om du har kontakt med vår öppenvård eller om du har behov av det efter din vård här på avdelningen, kommer du att få en case manager (vård- och stödsamordnare). Hen ansvarar för att alla runt dig i vården och omsorgen arbetar åt samma håll. På avdelningen samarbetar vi med din case manager. Läs mer om Integrerad Psykiatri i högerkolumnen. Vår Garantisedel innehåller det du kan begära av vår vård.

Vi har som mest 12 patienter på avdelningen. 

Vi som arbetar här

Vi arbetar i team. Alla här förstår ditt behov av trygghet. Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer, socionomer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och vårdadministratörer.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset utbildar dem som ska hjälpa patienter i framtiden. Vi kan därför fråga om en student får delta ibland. Du har rätt att säga nej. Alla vi som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Lena Sjölander, kontaktperson för synpunkter
Telefon: 031 - 343 23 01
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Beatrice Carlsson, vårdenhetschef
Telefon: 0700 - 81 69 82
E-post: E-postadress

Mats Gustafson, medicinskt ansvarig
Telefon: 031 - 343 23 19
E-post: E-postadress