Nationellt ledande på ovanliga och komplexa epilepsier

Uppdaterad:
Publicerad:
Operation epilepsi

Epilepsi kan ge svåra anfall och för hälften av patienter går det ännu inte att hitta orsaken bakom sjukdomen. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är nationellt ledande på ovanliga och komplexa epilepsier och bildar nu ett centrum för högspecialiserad vård.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är landets största vårdgivare för avancerad epilepsisjukvård och representerar Sverige i EpiCARE, det europeiska referensnätverket (ERN) för ovanliga epilepsier och komplexa behandlingar. Nu har sjukhuset beslutat att starta ett centrum för högspecialiserad epilepsivård.

– Epilepsi är en heterogen sjukdom med många bakomliggande orsaker och för ungefär hälften av alla drabbade är orsaken ännu okänd. För patienter med svårbehandlad epilepsi är det oerhört viktigt med en grundlig utredning för att hitta rätt behandling. Därför samlar vi nu våra kompetenser runt patienten i ett centrum där vi skräddarsyr utredning och val av behandling, till exempel kirurgi, kostbehandling eller ytterligare läkemedelsutprovning för bästa möjliga effekt, säger Kristina Malmgren, professor och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Epilepsi innebär att hjärnans nervceller är överaktiva och kan orsaka olika typer av anfall. Bakomliggande orsaker kan vara bland annat medfödda skador och sjukdomar, skallskador, hjärntumörer eller stroke. Epilepsi är den vanligaste kroniska neurologiska sjukdomen: 65 000 svenskar har epilepsi, varav ungefär 11 000 är barn. Inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets neurosjukvård pågår flera stora utvecklingsprojekt

– Utvecklingen inom neuroområdet har exploderat det senaste decenniet och digitaliseringen ger ännu fler möjligheter. Snart kan våra patienter träffa sin läkare via mobil eller surfplatta och patienter med särskilda behov kan få sin vårdplan digitalt via 1177. Vi utvecklar även möjligheten för Sahlgrenska Universitetssjukhuset att göra digitala ronder hos andra sjukhus för att dela med oss av vår expertis, säger Johan Zelano, docent och verksamhetsöverläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Fakta Epilepsicentrum

  • Blir ett multidisciplinärt centrum med ansvar för sammanhållen vård till patienter med ovanliga och komplexa epilepsier.
  • Ska tillhöra Sahlgrenska Universitetssjukhusets verksamheter för neurologi inriktade på vuxna resp. barn och ungdomar.
  • Planerad start under tredje kvartalet 2019.

Läs mer

Så arbetar Sahlgrenska Universitetssjukhuset med centrumbildningar
EpiCARE: EU:s nätverk för ovanliga och komplexa epilepsier