Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till expertteamet samt remissvägar.

Kontaktuppgifter till barnteamet

Kontaktväg för patienter/närstående via 1177

Remissvägar barn

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Neurologimottagning barn
Expertteamet för neurofibromatoser
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss via 1177

Kontaktuppgifter till vuxenteamet

Kontaktväg för patienter via 1177, välj aktuell mottagning:

Skicka meddelande via 1177 Hudmottagning

Skicka meddelande via 1177 Neurologimottagning

Skicka meddelande via 1177 Plastikkirurgimottagning

Remissvägar vuxen

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen), välj aktuell mottagning:
Hudmottagning
Expertteamet för neurofibromatoser
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Neurologimottagning
Expertteamet för neurofibromatoser
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Plastikkirurgimottagning
Expertteamet för neurofibromatoser
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss via 1177 Hudmottagning

Egenremiss via 1177 Neurologimottagning

Egenremiss via 1177 Plastikkirurgimottagning