Diagnoslista/länkar

I listan nedan finns exempel på diagnoser expertteamet ansvarar för.

  • Sarkom
  • Endokrina tumörer, binjuretumörer