Expertteamen

Expertteamen för sällsynt cancer hos vuxna tillhandahåller information om de sällsynta cancerformerna och tillgång till de senaste diagnostiska och terapeutiska innovationerna.

Teamen arbetar multiprofessionellt utifrån riktlinjer som uppdateras kontinuerligt och samarbetar nationellt och internationellt för att förbättra diagnostik och behandling, öka kunskapen och forskar på området.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre (SCCC). Centret har skapats för att möta behovet av en samordning för vård och forskning inom cancerområdet. Målet är att med högsta möjliga kliniska kompetens och forskning i framkant samarbeta för att kunna ge patienterna den bästa möjliga vård.
Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre samordnar alla delar inom cancerområdet, från forskare och kliniska professioner till patienter och externa aktörer. Målet är världsledande vård och forskning för och med patienten. Organisationen ackrediterades som ett av Europas Comprehensive Cancer Centres 2022.

Den strategiska planen består av sex övergripande områden; patientmedverkan, diagnostik och behandling, forskning och utveckling, ständigt lärande, organisation samt information och kommunikation.

Personer som ingår i teamen

  • Expertteamsansvarig Andreas Muth, kirurg, verksamhetschef
  • Expertteamskoordinator Evelina Knutsson, koordinator kirurgi

Endokrina tumörer

  • Endokrinolog Oskar Ragnarsson 
  • Kirurg Andreas Muth, Jakob Dahlberg
  • Onkolog Andreas Hallqvist, Marie Sjögren

Sarkom

  • Kirurg Anna-Karin Elf, Stefan Lindskog
  • Onkolog Lina Hansson
  • Tumörortoped Peter Berg, Christina Berger, David Wennergren

Som medlem i ERN EURACAN kan teamen vid behov erbjuda och/eller erhålla rådgivning med stöd från experter från andra europeiska vårdgivare.