Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till teamen samt remissvägar.

Kontaktuppgifter till teamen

Expertteamskoordinator Evelina Knutsson, koordinator kirurgi
E-post: evelina.lennartsson@vgregion.se 

Expertteamsansvarig Andreas Muth, kirurg, verksamhetschef
E-post: andreas.muth@vgregion.se 

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Kirurgmottagning Sahlgrenska
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg