ERN och NHV

Europeiska referensnätverk (ERN) är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa. Nätverken underlättar diskussioner om svåra och sällsynta hälsotillstånd som kräver högspecialiserad vård, stora kunskaper och resurser. Nationell högspecialiserad vård (NHV) är offentligt finansierad vård där endast ett fåtal vårdgivare kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära och multiprofessionella team.

ERN

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är medlemmar i ERN EURACAN (det europeiska referensnätverket för sällsynt cancer hos vuxna) för sarkom och endokrina tumörer, specifikt binjuretumörer.
Mer information om medlemskapet

Även Akademiska sjukhuset i Uppsala och Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm är medlemmar i ERN EURACAN.

Läs mer om ERN

NHV

Västra Götalandsregionen bedriver nationell högspecialiserad vård för följande sällsynta cancerformer:
Vulvacancer 
Neuroendokrina tumörer 

Nationell högspecialiserad vård på Sahlgrenska