Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till expertteamet samt remissvägar.

Barnteamet 

Expertteamskoordinator (barn) Annika Alexandersson, barnsjuksköterska, epilepsisjuksköterska
E-post: annika.alexandersson@vgregion.se 
Tel: 031-343 47 94

Expertteamskoordinator (barn) Karin Johnsson, epilepsikirurgikoordinator
E-post: karin.e.johnsson@vgregion.se 

Expertteamsansvarig (barn) Tove Hallböök, barnneurolog
E-post: tove.hallbook@vgregion.se 
Telefon via växel: 031-342 10 00

Kontaktväg för patienter/närstående (barn) via 1177

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Vuxenteamet

Expertteamskoordinator (vuxen) Kristina Lisovska, sjuksköterska
E-post: kristina.sentevska@vgregion.se  
Tel: 031-342 31 81

Expertteamsansvarig (vuxen) Johan Zelano, neurolog
E-post: johan.zelano@vgregion.se 
Telefon via växel: 031-342 10 00

Kontaktväg för patienter (vuxna) via 1177

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar barn

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Neurologimottagning barn
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss via 1177

Remissvägar vuxen

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Neurologimottagning Sahlgrenska
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss via 1177