Expertteamet för sällsynta och komplexa epilepsier

Epilepsi kan uppstå i alla åldrar, från nyfödd till äldre, och har olika orsak och symtombild. Tidig screening, tidig diagnos och val av de mest lämpliga behandlingarna (medicinska eller kirurgiska) är av yttersta vikt.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns ett expertteam för personer med sällsynta och komplexa epilepsier. Centrum för högspecialiserad epilepsisjukvård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset bildades 2019 och är nationellt ledande vad gäller behandling och omhändertagande av personer med ovanliga och komplexa epilepsier. Epilepsi är en grupp heterogena sjukdomar i alla åldrar, där epileptiska anfall är symtomet och kan ha en påverkan på utveckling, livskvalité och dödlighet. Två tredjedelar av personer med epilepsi kommer att svara på läkemedel mot epileptiska anfall. Av resterande patienter kan en viss andel ha nytta av epilepsikirurgi. Ett betydande antal har ett sällsynt epilepsisyndrom där prognosen för kontroll av anfall och den neurologiska utvecklingen är dålig. Sällsynta och komplexa epilepsier förekommer hos närmre 5 av 10 000 personer i befolkningen.

Noggrann observation och beskrivning av anfallen kan i kombination med diagnostiska undersökningar som video-EEG, högupplöst MRT, genetisk testning och avancerad metabol diagnostik göra det möjligt att identifiera specifika syndrom, vilket kan ge information om prognos och optimal behandling.

Film av ERN EpiCARE, det europeiska referensnätverket (ERN) för sällsynta och komplexa epilepsier

Expertteamet

Beskrivning om hur expertteamet arbetar och vilka som ingår i teamet.

Diagnoslista/länkar

Lista över diagnoser som expertteamet ansvarar för samt länkar till diagnosbeskrivningar.

ERN och NHV

Europeiska referensnätverk och Nationell högspecialiserad vård kopplat till expertteamet.

Resurser

Patientnätverk, andra resurser och övriga länkar.