Resurser

Patientnätverk, andra resurser och övriga länkar.

Patientnätverk

Andra resurser

Övriga länkar

Dokumentationer från Ågrenska

Dokumentationer från Ågrenska finns om:

 • Angelmans syndrom (2019)
 • Dravet syndrom (2020)
 • Epilepsi vuxenperspektivet (2010)
 • Svårbehandlad epilepsi (2021)
 • Svårbehandlad epilepsi (2022)
 • Sällsynta genetiska epilepsier (2020)
 • Glut 1 dfekt pdh brist (2012)
 • Lennox-Gastauts syndrom  (2015)
 • Retts syndrom (2022)
 • Sturge Webers syndrom (2018)
 • Tuberös skleros (2020)

Ytterligare länkar