Expertteamet

Expertteamet för sällsynta komplexa epilepsier tar emot patienter från Västra Götalandsregionen. Patienter från andra landsting behöver en så kallad specialistvårds-remiss, utfärdad av behörig läkare i det egna landstinget.

Behandlingen för personer med epilepsi är i första hand läkemedel, men ungefär en tredjedel blir inte anfallsfria. För personer med sällsynt och komplex epilepsi är det viktigt att så långt möjligt utreda orsaken till epilepsin för att kunna välja rätt behandling. Därför kan personer med sällsynt och komplex epilepsi remitteras till Specialistcentrum för sällsynta och komplexa epilepsier för en bedömning. När remissen kommit till oss görs en remissbedömning som kan leda till olika typer av handläggning. Ibland besvaras remissen brevledes med rekommendation om lämplig utredning/behandling. Andra gånger planeras en videokonferens med läkaren som remitterat patienten. Ibland rekommenderar vi ett besök hos någon av epilepsispecialisterna, vilket kan ske fysiskt eller via videobesök.

Inom specialistcentrum för ovanliga och komplexa epilepsier utreder vi bakomliggande orsak om denna inte är  klarlagd. Om så är fallet går vi igenom aktuell behandling och om möjligt rekommenderar vi ytterligare behandlingsmöjligheter.

Vid ett besök avgörs om ytterligare utredning behövs. Vid en sådan utredning görs ofta en ny magnetkamera- undersökning, MR, speciellt inriktad på att leta efter förändringar i hjärnan som kan ge upphov till epilepsi. Man kan också behöva utreda om det finns någon genetisk eller neurometabol (störning i cellers ämnesomsättning som drabbar nervsystemet) orsak till epilepsin. Med elektroencefalografi, EEG, mäts förekomsten av så kallad epileptisk aktivitet i hjärnans yttersta delar. Vid video-EEG läggs både vuxna patienter och barnpatienter in, i det senare fallet tillsammans med vårdnadshavare, och man registrerar då anfall med kontinuerligt EEG under flera dagar och samtidig videofilmning.

Även om det inte finns någon botande behandling kan symtomen behandlas på olika sätt. I expertteamet kartläggs också andra behov som ofta är förknippade med epilepsi. Denna samsjuklighet kan bestå i olika funktions-nedsättningar inom autismspektrat, adhd/add, intellektuell funktion men också mående och andra behov hos patient, syskon och vårdnadshavare. Många barn med epilepsi behöver habiliteringsinsatser. Dessa behöver påbörjas tidigt för att på bästa sätt stimulera barnets utveckling och kompensera för funktionsnedsättningarna. Epilepsibehandlingen sköts ofta i samråd med habiliteringen.

Ingår i expertteamet

Barnteamet

 • Expertteamsansvarig Tove Hallböök, barnneurolog
 • Expertteamskoordinator Annika Alexandersson, barnsjuksköterska, epilepsisjuksköterska
 • Arbetsterapeut Ellen Odéus
 • Barnläkare Saber Mohammadzadeh Rezaie
 • Barnneurolog Ivett Körhegyi, Björn Bjurulf, Monique van Herring, Maria Parasyri
 • Barnsjuksköterska Emma Jiveland, ansvarig för ketogen diet
 • Epilepsikirurgikoordinator Karin Johnsson
 • Fysioterapeut Lena Bengtsson
 • Klinisk genetiker Annie Pedersén, Sofia Thunström
 • Kurator Jenny Velund, Åsa Nilsson
 • Logoped Åsa Nordberg
 • Medicinsk sekreterare Marita Karppinen
 • Klinisk neurofysiolog David Krýsl, Tatjana Liakina, Josefin Nilsson
 • Neurokirurg Andreas Bartley, Louise Carstam, Daniel Nilsson, Bertil Rydenhag
 • Neuropatolog Thomas Olsson Bontell
 • Neuropsykolog Colin Reilly, Julia Rezanova
 • Neuroradiolog Liz Ivarsson, Åsa Wiksell
 • Psykolog Anna Norén

Vuxenteamet

 • Expertteamsansvarig Johan Zelano, neurolog
 • Expertteamskoordinator Kristina Lisovska, sjuksköterska
 • Arbetsterapeut Caroline Landén
 • Epilepsisjuksköterska Christina Charling, Josefin Hanna Lahdo, Alieh Shadman
 • Forskningskoordinator Karina Hellström, Erica Torstensson
 • Klinisk genetiker Annie Pedersén, Sofia Thunström
 • Klinisk neurofysiolog David Krýsl, Tatjana Liakina, Josefin Nilsson
 • Kurator Linda Gustafsson
 • Neurokirurg Andreas Bartley, Louise Carstam, Daniel Nilsson, Bertil Rydenhag
 • Neurolog Margareta Abrahamsson, Johan Bjellvi, Anna Edelvik Tranberg, Christer Ewaldsson, Cecilia Granthon, Nina Lagerström, Petra Redfors, Kristina Malmgren
 • Neuropatolog Thomas Olsson Bontell
 • Neuropsykolog Sofia Ljunggren
 • Neuroradiolog Isabella Björkman Burtscher, Miroslav Malac