Expertteamet

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns ett multiprofessionellt team kring neuromuskulära sjukdomar sammansatt utifrån patientens behov. Man kan antingen remitteras till NHV-enheten för utredning av sjukdom eller för uppföljning av känd sjukdom.

I det multidisciplinära expertteamet ingår neurolog, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, dietist och sjuksköterska. Vid behov samarbetar teamet med andra specialister inom kardiologi, lungmedicin, endokrinologi, ortopedi, logopedi, neuropsykologi och specialisttandvård även om du vanligtvis kommer träffa dessa professioner på hemorten.

Teamet lägger upp en plan för uppföljning. Denna kan innefatta neurolog (barn/vuxen), arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist, kardiolog (barn/vuxen), ögonläkare och övriga specialistkompetenser eller utredningar beroende på behov.

Det neuromuskulära expertteamet har kontakter med kollegor internationellt vid flera olika neuromuskulära diagnoser som till expempel DMD och SMA. Neuromuskulärt centrum vid Sahlgrenska medverkar i det nationella nätverket för neuromuskulära sjukdomar och är medlemmar i det europeiska referensnätverket ERN EURO-NMD. Centret ingår även i det internationella consortium för DM1 (IDMC).

Ingår i teamet

 • Expertteamsansvarig Sara Nordström, neurolog och vårdenhetsöverläkare
 • Expertteamskoordinator Karin Håkansson, specialistsjuksköterska
 • Arbetsterapeut Hanna Olsson, Tilda Karlsson
 • Dietist Signe Gottfridsson
 • Fysioterapeut Sabina Gren, Alexandra Ahnger och Sofia Karlsson
 • Genetiker Annie Pedersén
 • Kardiolog Lars Klintberg
 • Kurator Matilda Mauritz, Moa Särnblad
 • Lungläkare Daniel Hansson
 • Neurolog Christopher Lindberg
 • Patolog Anders Oldfors
 • Psykolog Magnus Segerström
 • Radiolog Mats Geijer
 • Sjuksköterska Anna Hjort, Signe Bigestans
 • Socionom/sexolog Emelie Börjesson