Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till expertteamet samt remissvägar.

Kontaktuppgifter till teamet

Expertteamskoordinator Karin Håkansson, specialistsjuksköterska
Telefon: 031-342 69 10

Expertteamsansvarig Sara Nordström, neurolog och vårdenhetsöverläkare
Telefon via växel: 031-342 10 00

Kontaktväg för patienter via 1177

Remissvägar

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Neuromuskulärt centrum
Neurologimottagning Sahlgrenska
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss via 1177

Nationell högspecialiserad vårdremiss neuromuskulära sjukdomar - vuxna

Remiss till NHV-enhet bör utfärdas av vuxenneurolog/barnneurolog. Patient som bor i region med NHV-enhet remitteras i första hand till detta. Om NHV-enhet saknas i regionen kan remittenten välja fritt, men vi rekommenderar remittenter att etablera kontakt med en av enheterna för fördjupat samarbete och stöd i kompetensutveckling. PAL-skapet kvarstannar hos remittenten, liksom ansvar för fortsatt uppföljning av patienten efter avslutad utredning på NHV.

En vårdsammanfattning/vanlig remiss ska bifogas remissmallen, samt kopior på utförda undersökningar, prover och läkemedelslista.