Expertteamet

På njurmottagningen för vuxna på Sahlgrenska arbetar man med medicinsk njursjukdom som har lätt njurpåverkan, avancerad njursvikt och de som genomgått en njurtransplantation. Även njurdonationsutredningar görs där.

På urinvägsmottagningen för barn finns olika yrkeskategorier som undersköterska, barnsjuksköterska och barnläkare med inriktning på njur- och urinvägssjukdomar.

Hur arbetar teamet? Runt 1000 tecken
Exempel på vad man kan skriva i sammanfattningen:
Barn-vuxna, transition?
Samverkan mellan specialister i teamet, MDK?
Uppföljning, riktlinjer, årskontroller, samordning av vårdinsatser?
Samverkan/ansvarsfördelning mellan specialistsjukvård– primärvård–habilitering–hemortssjukhus-myndigheter?
Skrivs vårdplaner?
Finns nationellt samarbete?
Finns samarbete med patientnätverk?

 

Ingår i expertteamet

Barnteamet

 • Ansvarig expertteamsläkare
 • Expertteamskoordinator
 • Njurläkare:
  Per Brandström, NHV-ansvarig
  Tobias Axelsson
  Martin Wennerström, sektionschef
  Susanne Westphal Ladfors
 • Klinisk genetiker
 • Kirurg
 • Radiolog
 • Dietist
 • Fysioterapeut
 • Arbetsterapeut
 • Psykolog
 • Kurator

 

Vuxenteamet

 • Ansvarig expertteamsläkare
 • Expertteamskoordinator
 • Njurläkare:
  Cecilia Rosander Verksamhetschef Njurmedicin 
  Aso Saeed vårdenhetsöverläkare
  Marianne Carlberg vårdenhetschef njurmott 
  Sigridur Eliasdottir Medicinskt ansvarig 
  Maria Hagsmyr, vårdenhetschef
  Gregor Guron, Professor/Överläkare
 • Klinisk genetiker
 • Kirurg
 • Radiolog
 • Dietist
 • Fysioterapeut
 • Arbetsterapeut
 • Psykolog
 • Kurator