Resurser

Patientnätverk, andra resurser och övriga länkar.

Patientnätverk

Andra resurser

Övriga länkar

Dokumentationer från Ågrenska

Familjevistelser: 12 njurrelaterade diagnoser

https://www.agrenska.se/globalassets/agrenska.se/pdf/dokumentationer/01.familjevistelse-tga/bardet-biedls-syndrom-2019-familjevistelse.pdf 

https://www.agrenska.se/globalassets/agrenska.se/pdf/dokumentationer/03.familjevistelse-2014-2017/beckwith-wiedemann-syndrom-2015-familj.pdf 

https://www.agrenska.se/globalassets/agrenska.se/pdf/dokumentationer/01.familjevistelse-tga/blasexstrofi-2023-familjevistelse.pdf 

https://www.agrenska.se/globalassets/agrenska.se/pdf/dokumentationer/03.familjevistelse-2014-2017/charge-syndrom-2017-familj.pdf 

https://www.agrenska.se/globalassets/agrenska.se/pdf/dokumentationer/01.familjevistelse-tga/cornelia-de-langes-syndrom-2020-familjevistelse.pdf 

https://www.agrenska.se/globalassets/agrenska.se/pdf/dokumentationer/01.familjevistelse-tga/22q11-deletionssyndromet-2022-familjevistelse.pdf 

https://www.agrenska.se/globalassets/agrenska.se/pdf/dokumentationer/01.familjevistelse-tga/jouberts-syndrom-2022-familjevistelse.pdf 

https://www.agrenska.se/globalassets/agrenska.se/pdf/dokumentationer/01.familjevistelse-tga/kabukisyndromet-2022-familjevistelse.pdf 

https://www.agrenska.se/globalassets/agrenska.se/pdf/dokumentationer/01.familjevistelse-tga/noonans-syndrom-2021-familjevistelse.pdf 

https://www.agrenska.se/globalassets/agrenska.se/pdf/dokumentationer/01.familjevistelse-tga/rubinstein-taybis-syndrom-2021-familjevistelse.pdf 

https://www.agrenska.se/globalassets/agrenska.se/pdf/dokumentationer/03.familjevistelse-2014-2017/525-vlcad-brist-2016.pdf 

https://www.agrenska.se/globalassets/agrenska.se/pdf/dokumentationer/01.familjevistelse-tga/williams-syndrom-2020-familjevistelse.pdf 

Vuxenvistelser: 3 njurrelaterade diagnoser

https://www.agrenska.se/globalassets/agrenska.se/pdf/dokumentationer/04.vuxenvistelser-2014-2017/galaktosemi-2014-vuxen.pdf 

https://www.agrenska.se/globalassets/agrenska.se/pdf/dokumentationer/02.vuxenvistelse-tga/neurofibromatos-typ-1-2023-vuxenvistelse.pdf 

https://www.agrenska.se/globalassets/agrenska.se/pdf/dokumentationer/02.vuxenvistelse-tga/williams-syndrom-2021-vuxenvistelse.pdf 

Ytterligare länkar