Kunskapsstöd, forskning och utveckling (FoUUI)

Lokala, regionala, nationella och internationella kunskapsstöd som expertteamet använder sig av samt vetenskapliga publikationer av expertteamet.

Finns det regionala, nationella eller internationella riktlinjer/vårdprogram som teamet använder sig av?

Regionala kunskapsstöd

  •  

Nationella kunskapsstöd

Vetenskapliga publikationer av teamet

  •