Diagnoslista/länkar

Lista över diagnoser som expertteamet ansvarar för samt länkar till diagnosbeskrivningar.

Diagnoser teamet ansvarar för med Orphakoder?

Craniosynostoser

Craniosynostosis and other craniofacial anomalies

Craniosynostosis

Craniofacial clefts

Encephaloceles

Fibrous Dysplasia

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/sallsynta-halsotillstand/fibrodysplasia-ossificans-progressiva/

Neurofibromatosis

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/sallsynta-halsotillstand/neurofibromatos-typ-1/

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/sallsynta-halsotillstand/neurofibromatos-typ-2/

Craniofacial Microsomia

Aplasia Cutis

Facial Dysostosis

Microtia

Facial nerve palsy

Tongue anomalies

Isolated craniosynostosis  ORPHA:139390

Isolated craniosynostosis  ORPHA:139390

 

Craniofacial clefts; facial dysostosis; encephaloceles; congenital skull defects

Cleft Lip/Palate / Orodental anomalies

Cleft lip/palate

Non-syndromic cleft palate

Non-syndromic cleft lip/palate

Syndromic cleft palate

Syndromic cleft lip/palate

Robin sequence

Disorders with cleft lip/palate as important feature

Median facial cleft ORPHA:141234

Oblique facial cleft ORPHA:141253

Frontonasal dysplasiaORPHA:250

Proboscis lateralis  ORPHA:141099

Treacher-Collins syndrome ORPHA:861

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/sallsynta-halsotillstand/treacher-collins-syndrom/

Nager syndrome ORPHA:245

Postaxial acrofacial dysostosis ORPHA:246

Cleidocranial dysplasia ORPHA:1452

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/sallsynta-halsotillstand/cleidokranial-dysplasi/

SCALP syndrome ORPHA:370052

 

Craniofacial microsomia; microtia; cong facial nerve palsy

Oculo-auriculo-vertebral spectrumORPHA:141132

X-linked mandibulofacial dysostosis  ORPHA:1131

Paralytic facial malformation ORPHA:156224

Goldenhar Syndrom

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/sallsynta-halsotillstand/goldenhars-syndrom/

Moebius

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/sallsynta-halsotillstand/mobius-syndrom/

 

Robin sequence; cleft lip/palateIsolated

Pierre Robin syndrome ORPHA:718

Rare disease with Pierre Robin syndrome ORPHA:138044

Cleft lip with or without cleft palate ORPHA:1991

Cleft palate ORPHA:2014

 

Odontologic disorders

Orodental anomalies 900 rare diseases or syndromes.

Amelogensis imperfecta

Hypodontia/oligodontia/supernumeracy teeth

Dentinogenesis imperfecta/dentine dysplasia

Eruption/resorption/early loss teeth

Solitary median maxillary central incisor syndrome

Cleideocranial dysostosis

Rare odontal or periodontal disorder ORPHA:164001

(ENT disorders Tas ej omhand av Kranioteamet, fråga ÖNH)

Genetic and isolated hearing loss

Laryngotracheal stenosis

Laryngotracheo-esophageal cleft

Congenital nasal anomalies

Congenital anomalies of the neck

Pinnae and external auditory canal anomaly  ORPHA:156243

Larynx anomaly ORPHA:156249

Tracheal anomaly ORPHA:156252

Rare deafness ORPHA:68361

Rare odontal or periodontal disorder ORPHA:164001

Enligt Informationscentrum så är nedan fetarkerade diagnoser sorterade under kraniofaciala diagnoser, resterande diagnoser dök upp om man söker på kraniofacialt i kunskapsdatabasen

Saethre-Chotzens syndrome https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/sallsynta-halsotillstand/saethre-chotzens-syndrom/

Coruzons syndrome https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/sallsynta-halsotillstand/crouzons-syndrom/

Pfeiffers syndrome https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/sallsynta-halsotillstand/pfeiffers-syndrom/

Aperts syndrome https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/sallsynta-halsotillstand/aperts-syndrom/

Kardiofaciokutant syndrom
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/sallsynta-halsotillstand/kardiofaciokutant-syndrom/

Orofaciodigitalt syndrom I och II:
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/sallsynta-halsotillstand/orofaciodigitalt-syndrom-i-och-ii/

Loeys-Dietz syndrom
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/sallsynta-halsotillstand/loeys-dietz-syndrom/

Smith-Magenis syndrom
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/sallsynta-halsotillstand/smith-magenis-syndrom/

Brankiookulofacialt syndrom
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/sallsynta-halsotillstand/brankiookulofacialt-syndrom/

Williams syndrom
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/sallsynta-halsotillstand/williams-syndrom/

Axenfeld-Riegers syndrom
Axenfeld-Riegers syndrom - Socialstyrelsen

Cat eye-syndrome
Cat eye-syndromet - Socialstyrelsen

Aarskogs syndrom 
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/sallsynta-halsotillstand/aarskogs-syndrom/

Mowat-Wilsons syndrom
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/sallsynta-halsotillstand/mowat-wilsons-syndrom/

Orofaciodigitalt syndrom I och II
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/sallsynta-halsotillstand/orofaciodigitalt-syndrom-i-och-ii/