ERN och NHV

Europeiska referensnätverk (ERN) är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa. Nätverken underlättar diskussioner om svåra och sällsynta hälsotillstånd som kräver högspecialiserad vård, stora kunskaper och resurser. Nationell högspecialiserad vård (NHV) är offentligt finansierad vård där endast ett fåtal vårdgivare kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära och multiprofessionella team.

ERN

I Sverige är det Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg som är medlemmar i ERN Cranio, det europeiska referensnätverket för sällsynta neuromuskulära sjukdomar.

ERN CRANIO - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer om ERN

NHV

Kraniofacial kirurgi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett av två sjukhus i Sverige som har tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom viss kraniofacial kirurgi.

NHV Kraniofacial kirurgi
Viss kraniofacial kirurgi

Kraniofacial kirurgi

Nationell högspecialiserad vård på Sahlgrenska