Expertteamet

Kraniofaciala enheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har varit verksam som högspecialiserat centrum för behandling av patienter med kraniofaciala missbildningar sedan början av 1970-talet.

Vi har sedan 2012 även tillstånd av Socialstyrelsen att utföra Rikssjukvård inom området. Hit kommer därför patienter från hela Sverige och omfattande kunskap och erfarenhet har byggts upp under årens lopp. Detta gör att kraniosynostoser och andra kraniofaciala missbildningar är både vanliga och välbekanta för all personal i vårdkedjan. 

Många olika professioner är representerade i det kraniofaciala teamet, ni kan komma att möta plastikkirurger, neurokirurger, käkkirurger, psykolog, tandreglerare, fotografer, specialpedagog från lekterapin, sjuksköterskor, undersköterskor och många andra. Behandling där erfarenhet finns samlad

På Plastikkirurgiska kliniken har det under årens lopp opererats ungefär 2500 barn. Årligen genomgår ca 80 barn sin primäroperation på grund av kraniosynostos vid kliniken.

Genom ständig strävan framåt mot förbättrad vård har kliniken under årens lopp utvecklat många nya förbättrade operationsmetoder. Ett typiskt sådant exempel är att många barn idag opereras med hjälp av metallfjädrar som placeras under huden mellan skallbenen. Fjädrarna påverkar gradvis skallens form och stora ingrepp kan undvikas. Detta är ett betydelsefullt framsteg i vården av kraniofacialt missbildade barn. Tekniken är både framtagen och vidareutvecklad vid vår klinik.

Ingår i teamet

• Expertteamskoordinator Anna Paganini, sjuksköterska

• Expertteamsansvarig Giovanni Maltese, plastikkirurg

• Plastikkirurg Peter Tarnow ansvarig för Centrum för Kraniofacial kirurg

• Plastikkirurg Lars Kölby specialist Kraniosynostos och kraniofaciala anomalier

• Plastikkirurg Hans Mark Ansvarig specialist för LKG och orodentala missbildningar

• Sjuksköterska Beatrice Edlund

• Psykolog Marizela Kljajic

• Klinisk genetiker Alexandra Topa

• Medicinsk sekreterare Jennifer Kuhn, sekreterare

 

• Öron-Näsa-Hals-läkare

• Ögonläkare

• Hudläkare

• Radiolog

• Narkos/smärtläkare

• Dietist

• Fysioterapeut

• Arbetsterapeut

• Kurator

• Logoped