Kunskapsstöd, forskning och utveckling (FoUUI)

Lokala, regionala, nationella och internationella kunskapsstöd som expertteamet använder sig av samt vetenskapliga publikationer av expertteamet.

Nationellt vårdprogram viss kraniofacial vård

Expertteamets vetenskapliga publikationer kring Kraniofaciala diagnoser :

Som rullist