Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till expertteamet samt remissvägar.

Kontaktuppgifter till teamet

Expertteamskoordinator Janette Nyström, sjuksköterska
Kontaktväg för patienter/närstående via 1177
Kontaktväg för profession via växel: 031-342 10 00

Expertteamsansvarig Sólveig Óskarsdóttir, överläkare barnmedicin reumatologi och immunologi
Telefon via växel: 031-342 10 00

Remissvägar

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Reumatologi- och immunologimottagning barn
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss via 1177