Vetenskapliga publikationer där expertteamet medverkat