Expertteamet för neurokutana syndrom

Beskrivning av diagnosgruppen och teamet (t.ex. för barn och vuxna, endast barn/vuxna)

Kontakta expertteamet:

Neurofibromatoser barn:

Barbro Westerberg, neurolog, barbro.westerberg@vgregion.se 

Maria Parasyri, neurolog, maria.parasyri@vgregion.se 

Neurofibromatoser vuxna:

Sirkku Peltonen, hudläkare, sirkku.peltonen@vgregion.se 

Övriga medverkande i teamet:

Ylva Kastrup, neurologi vuxna, specialist inom vuxenneurologi

Susann Andersson, ögonläkare

Peter Tarnow, specialistläkare plastikkirurgi

Magnus Sabel, onkolog

Elisabeth Schepke, onkolog

Liz Ivarsson, radiolog

Jesper Ottosson, genetiker

Daniel Nilsson, neurokirurg

Patientföreningar

I Sverige: NF-Förbundet 

I Europa: NF Patients United

NF EUROPE - European Neurofibromatosis Association

Vårdprogram, riktlinjer och information

Riktlinjer och vårdprogram för barn, Karolinska Universitetssjukhuset

European Reference Network ERN GENTURIS: Rare Genetic Tumour Risk Syndromes

Schwannomatosis guideline från GENTURIS

Informationstext i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd, Neurofibromatos typ 2

Ågrenskas dokumentationer, familjevistelse 2019

Ågrenskas dokumentation, vuxenvistelse NF1 2017

Paraplyorganisationer

Riksförbundet Sällsynta diagnoser 

Andra resurser och samarbetspartners  

Mun-H-Center, kontaktperson: Anna Ödman Roussakis, Klinikchef anna.odman@vgregion.se, tel: 010-4417980   

Ågrenska, kontaktperson: Veronica Wingstedt de Flon, Verksamhetschef, veronica.wingstedtdeflon@agrenska.se, tel: 0709-34 69 43 

Neurofibromatoser