Huntingtons sjukdom hos vuxna

Huntingtons sjukdom är en ärftlig, fortskridande neurologisk och neuropsykiatrisk sjukdom. Den leder till en kombination av motoriska, kognitiva och psykiatriska symtom. Vanligtvis börjar dessa visa sig mellan 30 och 50 års ålder.

Huntingtons sjukdom finns hos mellan 5 och 10 personer per 100 000 invånare. Det finns inga säkra uppgifter på hur många personer i Sverige som har Huntingtons sjukdom men uppskattningsvis rör det sig om ca 1000 personer.

Huntingtons sjukdom orsakas av en skada i arvsmassan. Det skadade arvsanlaget kan föras vidare både till flickor och pojkar.

Tidigt i sjukdomen påverkas tankeförmågan och närminnet. De motoriska symtomen (från rörelseapparaten) utgörs av ofrivilliga rörelser.

Det finns ingen botande behandling. Läkemedel kan användas för att lindra depression, oro, ångest och ofrivilliga rörelser.

Genom ett blodprov kan man undersöka om man ärvt det arvsanlag som orsakar sjukdomen. Genetiskt test och genetisk vägledning utförs på Klinisk Genetik Mottagning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (och på ytterligare fyra sjukhus i Sverige).

Kontakta expertteamet:

Lavinia Frid, sjuksköterska, koordinator, 0722-351304, lavinia.horvath@vgregion.se 

Maria Kneider, neurolog, maria.kneider@vgregion.se 

Övriga medverkande i teamet:

 

Föreläsning

Huntingtons sjukdom

Andra resurser och samarbetspartners  

Mun-H-Center, kontaktperson: Anna Ödman Roussakis, Klinikchef anna.odman@vgregion.se, tel: 010-4417980   

Ågrenska, kontaktperson: Veronica Wingstedt de Flon, Verksamhetschef, veronica.wingstedtdeflon@agrenska.se, tel: 0709-34 69 43