Webbutbildningar om sällsynta diagnoser

Webbkursen "Introduktion sällsynta diagnoser" är framtagen av Ågrenska och är en kostnadsfri baskurs för dig som möter personer med sällsynta diagnoser och deras närstående i ditt arbete. Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar inom habilitering, skola, LSS-verksamhet och på Försäkringskassan.
Gå utbildningen här 

Kursen dig grundläggande kunskaper om sällsynta diagnoser och inblick i utmaningarna inom området.
Du får tips om hur du kan arbeta, var du kan söka information och vart du kan vända dig. Du får också tips på fördjupande utbildningar.
Se film om Introduktion sällsynta diagnoser

Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella. På Ågrenska finns den kunskap du behöver. Vi erbjuder utbildningsdagar, kurser och föreläsningar.

Sällsynta dagen den sista februari varje år, i år den 28 februari, uppmärksammas sällsynta diagnoser över hela landet och i hela världen. Så också i Västra Götaland! 

En SÄLLSYNT DAG med fokus på sällsynta diagnoser

Filmer och dokumentärer om sällsynta hälsotillstånd