Expertteamet

På Koagulationscentrum Sahlgrenska utreds och vårdas patienter, både barn och vuxna, med koagulationsrubbningar.

Koagulationscentrum är ett av tre centra i Sverige som utreder och behandlar blödarsjuka, hit kommer patienter från hela landet. Koagulationsjour finns tillgänglig dygnet runt. På Koagulationscentrum bedrivs forskning om blödarsjuka och andra koagulationsrubbningar.

Personer med svårare former av blödarsjuka får idag behandling med den eller de koagulationsfaktorer som de saknar. Det gör man genom att ta medicinen (faktorkoncentratet) intravenöst, det vill säga direkt i ett blodkärl. Majoriteten av personer med blödarsjuka behandlar sig själva i hemmet. De flesta lär sig att sticka sig själva, både föräldrar och barn, liksom vuxna. Barn börjar vanligen ge sig sin behandling själva under tidiga tonåren.

Utvecklingen och forskningen kring blödarsjuka går snabbt framåt och idag finns alternativa behandlingsmöjligheter förutom faktorkoncentrat, så kallad ”non-factor replacement therapy” för personer som inte har effekt av faktorkoncentratbehandlingen. Genterapistudier pågår i Sverige.

Hemofilimottagningen Koagulationscentrum? erbjuder utredning, behandling och uppföljning av patienter och familjer med blödarsjuka. Koagulationscentrum tar hand om problem kopplade till sjukdomen, så kallad "comprehensive care". För detta finns ett team bestående av koagulationsläkare, hemofilisjuksköterskor, sjukgymnaster, sekreterare, ortoped, kurator, infektionsspecialist, tandläkare, gynekolog, genetisk rådgivare och vid behov kan andra specialister kopplas in. Vården av barn sköts av barnläkare inom teamet.
Blödningsmottagningen Koagulationscentrum? utreder och behandlar även patienter med oklara blödningssymtom.
Centrumet har nära samarbete och tillgång till specialkoagulationsanalyser via koagulationslaboratoriet inom klinisk kemi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och samarbetar med övriga hemofilicentrum samt patientorganisationer, både nationellt och internationellt.

Ingår i expertteamet

 • Expertteamsansvarig: Fariba Baghaei, överläkare koagulation
 • Expertteamskoordinator: Linda Myrin-Westesson, översjuksköterska
 • Fysioterapeut Charlotte Nylund
 • Fysioterapeut, koagulation, Ros-Mari Pohjanvuori
 • Medicinsk sekreterare, Emelie Björklund
 • Specialistläkare, barnkoagulation, Caroline Jepsen
 • Specialistläkare, koagulation, Katarina Glise Sandblad, Maria Roupe
 • Specialistsjuksköterska Amanda Jonsson
 • Specialistsjuksköterska, koagulation, Nina Jurander
 • Överläkare, barnkoagulation, Michael Damgaard
 • Överläkare, koagulation, Anna Olsson, Vladimir Radulovic