Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till expertteamet samt remissvägar.

Kontaktuppgifter till teamet

Expertteamskoordinator Linda Myrin-Westesson, översjuksköterska
E-post: linda.myrin-westesson@vgregion.se 
Tel: 031-342 83 78

Expertteamsansvarig Fariba Baghaei, överläkare
E-post: fariba.baghaei@vgregion.se 
Telefon via växel: 031-342 10 00

Kontaktväg för patienter/närstående via 1177

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Koagulationscentrum
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss via 1177