ERN och NHV

Europeiska referensnätverk (ERN) är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa. Nätverken underlättar diskussioner om svåra och sällsynta hälsotillstånd som kräver högspecialiserad vård, stora kunskaper och resurser. Nationell högspecialiserad vård (NHV) är offentligt finansierad vård där endast ett fåtal vårdgivare kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära och multiprofessionella team.

ERN

I Sverige är Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm medlemmar i EuroBloodNet, det europeiska referensnätverket för sällsynta blodsjukdomar där koagulationsrubbningar ingår.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset är i nuläget inte medlemmar, men har tillgång till det europeiska referensnätverket genom andra medlemmar i Sverige.

Läs mer om ERN

NHV

Finns något NHV?
Västra Götalandsregionen bedriver nationell högspecialiserad vård (NHV) för...

Nationell högspecialiserad vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset