Expertteam för cancer hos barn

Barncancercentrum i Göteborg är ett av sex barncancercentra i Sverige och har vårdansvar för barn och ungdomar mellan 0-18 år. Verksamheten på Barncancercentrum innefattar tre huvudområden: barnonkologi, hematologi och transplantationsverksamhet med stamcellstransplantation för barn med onkologiska, hematologiska, immunologiska sjukdomar och vissa neurometabola sjukdomar samt Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) som virusspecifika T-celler och CAR-T.

Samtliga områden bedrivs integrerat inom Barncancercentrum. Centrat är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) inom Västra Götalandsregionen (VGR). Upptagningsområdet är VGR, Jönköping, Halland och Värmland. Uppdraget är att för samtliga barncancerpatienter tillgodose VGR:s behov av regionsjukvård samt inom ramen för avtal, regionsjukvård för Halland, Jönköpings och Värmlands län. Vidare bedrivs länssjukvård för Göteborgspatienter. För barn/ungdomar upp till 18 år som söker vård och där det finns en stark misstanke om cancer är vårdgarantin 2 dygn.

Inom Barncancercentrum finns fyra expertteam inom barnonkologin: solida tumörer, centrala nervsystemet (CNS), leukemi/lymfom och uppföljningsmottagningen. Varje team ansvarar för sin patientgrupp vad gäller omvärldsbevakning, viktiga behandlingsbeslut och organisation av uppföljning.

Inom varje team finns minst en senior barnonkolog, minst en junior barnonkolog, en kontaktsjuksköterska samt konsultsjuksköterska och forskningssjuksköterska. Varje team arbetar dessutom tillsammans med andra discipliner inom sjukhuset som exempelvis patologer, kirurger, strålexperter med fler.

För information om Barncancercentrums stamcellstransplantationsteam se Expertteam för transplantation på barn.

Expertteamen för cancer hos barn är en del av det europeiska referensnätverket ERN PaedCan.

Expertteamen

Beskrivning om hur expertteamen arbetar och vilka som ingår i teamen.

Diagnoslista/länkar

Lista över diagnoser som expertteamet ansvarar för samt länkar till diagnosbeskrivningar.

ERN och NHV

Europeiska referensnätverk och Nationell högspecialiserad vård kopplat till expertteamet.

Resurser

Patientnätverk, andra resurser och övriga länkar.