Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till teamen samt remissvägar.

Kontaktuppgifter till teamen

Expertteamskoordinator/ERN-koordinator Elin Öfverberg, barnsjuksköterska
Expertteamsansvarig Gustaf Österlundh, överläkare, med dr Barncancercentrum

E-post: su.ernpaedcan@vgregion.se 
Kontaktsjuksköterska CNS-teamet: 072-201 02 55
Kontaktsjuksköterska Leukemi/lymfom-teamet: 0722-02 13 62
Kontaktsjuksköterska Solida tumörer-teamet: 0702-22 78 16
Kontaktsjuksköterska Uppföljningsmottagningen: 0722-06 24 59
Telefon via växel: 031-342 10 00

Kontaktväg för patienter/närstående via 1177

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Barncancercentrum mottagning
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg