ERN och NHV

Europeiska referensnätverk (ERN) är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa. Nätverken underlättar diskussioner om svåra och sällsynta hälsotillstånd som kräver högspecialiserad vård, stora kunskaper och resurser. Nationell högspecialiserad vård (NHV) är offentligt finansierad vård där endast ett fåtal vårdgivare kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära och multiprofessionella team.

ERN

Cancer hos barn

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är medlemmar i ERN PaedCan, det europeiska referensnätverket för barncancer.
Mer information om medlemskapet

Även Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och Skånes Universitetssjukhus i Malmö och Lund är medlemmar i ERN PaedCan.

Transplantation på barn

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är medlemmar i ERN TransplantChild, det europeiska referensnätverket för transplantation på barn som även kan röra cancerdiagnoser vid en stamcellstransplantation.
Mer information om medlemskapet

Även Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och Skånes Universitetssjukhus i Malmö och Lund är medlemmar i ERN TransplantChild.

Läs mer om ERN

NHV

Västra Götalandsregionen bedriver för närvarande ingen nationell högspecialiserad vård som rör barncancerdiagnoser.

Nationell högspecialiserad vård på Sahlgrenska