Expertteam för transplantation på barn

Inom ERN TransplantChild på Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns sex olika expertteam för transplantation hos barn, fem team för transplantation av solida organ och ett team för transplantation av stamceller. Varje team ansvarar för sin patientgrupp vad gäller omvärldsbevakning, viktiga behandlingsbeslut och organisation av uppföljning.

Teamen är verksamma inom tre olika verksamhetsområden; Verksamhetsområde Medicin barn, Verksamhetsområde Barnhjärtcentrum och Verksamhetsområde Barncancercentrum. Samtliga inom Drottning Silvias barnsjukhus, Område 1.

Varje team arbetar dessutom tillsammans med andra discipliner inom sjukhuset som exempelvis patologer, kirurger, strålexperter, fysioterapeuter, dietister, kuratorer med flera.

Drottning Silvias barnsjukhus är det enda sjukhus i Sverige som utför alla typer av transplantationer på barn, det vill säga njure, tarm, multivisceral (flerorgan), lever, lunga, hjärta och stamceller vilket ger oss en bred kompetens. Detta ger ett nära samarbete mellan sektorerna och en god utbildningsmiljö. Då många insatser kring dessa barn är gemensamma för alla transplantationer blir det totala antalet transplanterade barn större vilket innebär en större samlad erfarenhet.

Expertteamen för transplantation på barn (pediatrisk transplantation) är en del av det europeiska referensnätverket ERN TransplantChild.

Expertteamen

Beskrivning om hur expertteamen arbetar och vilka som ingår i teamen.

Diagnoslista/länkar

Lista över diagnoser som expertteamen ansvarar för samt länkar till diagnosbeskrivningar.

ERN och NHV

Europeiska referensnätverk och Nationell högspecialiserad vård kopplat till expertteamen.

Resurser

Patientnätverk, andra resurser och övriga länkar.