Diagnoslista/länkar

I listorna nedan finns länkar till texter med diagnosbeskrivningar inom respektive område.

Lungtransplantation


Njurtransplantation

  • CAKUT - congenital anomalies of the kidney and urinary tract, medfödda missbildningar i njure och urinvägar, till expempel uretravalvel, njurdysplasi, njuragenesi
  • Förvärvade sjukdomar - hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS), FSGS, glomerulonefriter
  • Metabola sjukdomar, hyperoxaluri
  • Ärftliga sjukdomar, till expempel kongenital nefros, cystinos