Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till teamen samt remissvägar.

Kontaktuppgifter till teamen

Expertteamskoordinator/ERN-koordinator Elin Öfverberg, barnsjuksköterska
Expertteamsansvarig Karin Mellgren, onkolog

E-post: su.erntransplantchild@vgregion.se
Telefon via växel: 031-342 10 00

Hjärttransplantation - kontakt- och remissvägar

Kontaktvägar

E-post: su.transplantchild@vgregion.se   

Kontaktväg för patienter/närstående via 1177

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Barnhjärtcentrum mottagning
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg


Levertransplantation - kontakt- och remissvägar

Kontaktvägar

E-post: su.transplantchild@vgregion.se   

Kontaktväg för patienter/närstående via 1177

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Mag- tarm- och levermottagning barn
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss via 1177


Lungtransplantation - kontakt- och remissvägar

Kontaktvägar

E-post: su.transplantchild@vgregion.se  

Barnlungläkare Karsten Kötz eller barn-lungkonsult via växel: 031-342 10 00
Sjuksköterska lungmottagning barn via växel: 031-342 10 00

Kontaktväg för patienter/närstående via 1177

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Lungmottagning barn
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss via 1177


Njurtransplantation - kontakt- och remissvägar

Kontaktvägar

E-post: su.transplantchild@vgregion.se  

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.
 

Kontaktväg för patienter/närstående via 1177

Remissvägar

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Urinvägsmottagning medicin barn
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss via 1177


Stamcellstransplantation - kontakt- och remissvägar

Kontaktvägar

E-post: su.transplantchild@vgregion.se  

Kontaktväg för patienter/närstående via 1177

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Barncancercentrum
Stamcellsmottagning barn
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg


Tarm-/flerorgantransplantation - kontakt- och remissvägar

Kontaktvägar

E-post: su.transplantchild@vgregion.se   

Kontaktväg för patienter/närstående via 1177

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Mag- tarm- och levermottagning barn
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss via 1177