ERN och NHV

Europeiska referensnätverk (ERN) är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa. Nätverken underlättar diskussioner om svåra och sällsynta hälsotillstånd som kräver högspecialiserad vård, stora kunskaper och resurser. Nationell högspecialiserad vård (NHV) är offentligt finansierad vård där endast ett fåtal vårdgivare kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära och multiprofessionella team.

ERN

Transplantation på barn

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är medlemmar i ERN TransplantChild, det europeiska referensnätverket för transplantation på barn.
Mer information om medlemskapet

Även Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och Skånes Universitetssjukhus i Malmö och Lund är medlemmar i ERN TransplantChild.

Hjärttransplantation

I Sverige är Norrlands universitetssjukhuset i Umeå medlemmar i ERN GUARD-Heart, det europeiska referensnätverket för sällsynta och komplexa hjärtsjukdomar.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset är inte medlemmar, men har tillgång till det europeiska referensnätverket genom andra medlemmar i Sverige.

Levertransplantation

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är medlemmar i ERN RARE-LIVER, det europeiska referensnätverkat för sällsynta leversjukdomar.
Mer information om medlemskapet

Även Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm är medlemmar i ERN RARE-LIVER.

Lungtransplantation

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är medlemmar i ERN-LUNG, det europeiska referensnätverkat för sällsynta lungsjukdomar.
Mer information om medlemskapet

Även Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm är medlemmar i ERN-LUNG.

Njurtransplantation

I Sverige är Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm medlemmar i ERKnet, det europeiska referensnätverket för sällsynta njursjukdomar.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset är inte medlemmar, men har tillgång till det europeiska referensnätverket genom andra medlemmar i Sverige.

Stamcellstransplantation

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är medlemmar i ERN PaedCan, det europeiska referensnätverket för barncancer.
Mer information om medlemskapet

Även Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och Skånes Universitetssjukhus i Malmö och Lund är medlemmar i ERN PaedCan.

Tarm-/flerorgantransplantation

I Sverige är Akademiska Universitetssjukhuset i Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och Skånes Universitetssjukhus i Lund/Malmö medlemmar i ERNICA, det europeiska referensnätverket för ärftliga och medfödda gastrointestinala missbildningar.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset är inte medlemmar, men har tillgång till det europeiska referensnätverket genom andra medlemmar i Sverige.

Läs mer om ERN

NHV

Västra Götalandsregionen bedriver nationell högspecialiserad vård för hjärttransplantation, levertransplantation och lungtransplantation.

Nationell högspecialiserad vård på Sahlgrenska