Kunskapsstöd, forskning och utveckling (FoUUI)

Lokala, regionala, nationella och internationella kunskapsstöd som expertteamen använder sig av samt vetenskapliga publikationer av expertteamen.

Expertteamens publikationer om transplantation

  • Ekman-Joelsson BM, Brandstrom P, Allen M, Andersson B, Wahlander H, Mellgren K, Ekwall O. Immunological differences between heart- and kidney-transplanted children: a cross-sectional study. Cardiol Young. 2022 Jun 24:1-6. doi: 10.1017/S1047951122001743.
  • Bergdahl E, Westphal Ladfors S, Linner C, Brandstrom P, Hansson S, Dangardt F. Longitudinal follow-up on vascular morphology and function in children with kidney transplants. Acta Paediatr. 2022 Dec 25. doi: 10.1111/apa.16646. 3
  • I oktober 2022 disputerade Timo Käppi med avhandlingen Liver Transplantation-associated Food Allergy and Eosinophilic Gastrointestinal Inflammation in Children.