Diagnoslista/länkar

Listor över diagnoser som expertteamet ansvarar för och länkar till diagnosbeskrivningar.

Binjuresjukdomar

 • Sporadic PCC/PGL
 • Cortisol producing adenoma
 • Adrenocortical Carcinoma1+2
 • Adrenal insufficiency/Addisons sjukdom 
 • Congenital adrenal hyperplasia
 • Familial hyperaldosteronism

Endokrina tumörer med genetisk bakgrund

 • Multiple Endocrine Neoplasia Type 1
 • Multiple Endocrine Neoplasia Type 2
 • Carney Complex
 • Hereditary pheochromocytoma-paraganglioma
 • Von Hippel Lindau Syndrome 

Genetiska störningar av glukos och insulinhomeostas

 • Rare diabetes
 • Hyperinsulinism
 • Insulin resistance syndrome

Hypofyssjukdomar

 • Pituitary adenoma
 • Congenital hypopituitarism
 • Acquired hypopituitarism

Ovanliga tillväxtstörningar och obesitassjukdomar


Sköldkörtelsjukdomar

 • Rare genetic thyroid disease
 • Congenital hypo- and hyperthyroidism
 • Thyroid Carcinoma (i.e. radioiodine sensitive & non-metastatic medullary
 • Medfödd hypoparatyreodism 

Störningar av kalcium- och fosfathomeostas

 • Hypercalcemia
 • Hypocalcemia
 • Phosphate Disturbances

Störningar i könsutveckling och mognad