Expertteamet

Specialister inom expertteamet för sällsynta endokrinologiska sjukdomar samverkar i särskilda team.

Teamet arbetar med årskontroller enligt vårdprogram och har en överföringsmottagning för övergången från barn- till vuxensjukvård.
De samarbetar med befintliga patientnätverk.

Ingår i expertteamet

Barnteamet

Expertteamsansvarig Professor Jovanna Dahlgren, endokrinolog

Vuxenteamet

Expertteamsansvarig Professor Gudmundur Johannsson, endokrinolog

Binjuresjukdomar

 • Oskar Ragnarsson (vuxna)
 • Olov Ekwall (barn)
 • Andreas Muth (kirurgi, vuxna)

Endokrina tumörer med genetisk bakgrund

 • Oskar Ragnarsson (vuxna)
 • Andreas Muth (kirurgi, vuxna)
 • Hans Fors (barn)

Genetiska störningar av glukos och insulinhomeostas

 • Gun Forsander (barn)

Hypofyssjukdomar

 • Gudmundur Johannsson (vuxna)
 • Thomas Skoglund (neurokirurgi)
 • Hans Fors (barn)

Ovanliga tillväxtstörningar och obesitassjukdomar

 • Jovanna Dahlgrens (barn)
 • Gudmundur Johannsson (vuxna)

Sköldkörtelsjukdomar

 • Jakob Dahlberg (kirurgi, vuxna)
 • Helena Filipsson Nyström (vuxna)
 • Olov Ekwall (barn)

Störningar av kalcium- och fosfathomeostas

 • Kerstin Landin Wilhelmsen (vuxna)
 • Diana Swolin Eide (barn)

Störningar i könsutveckling och mognad

 • Kerstin Landin Wilhelmsen (vuxna)
 • Annika Reims (barn)