ERN och NHV

Europeiska referensnätverk (ERN) är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa. Nätverken underlättar diskussioner om svåra och sällsynta hälsotillstånd som kräver högspecialiserad vård, stora kunskaper och resurser. Nationell högspecialiserad vård (NHV) är offentligt finansierad vård där endast ett fåtal vårdgivare kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära och multiprofessionella team.

ERN

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är medlemmar i Endo-ERN, det europeiska referensnätverket för sällsynta endokrina tillstånd.
Mer information om medlemskapet

Läs mer om ERN

NHV

Västra Götalandsregionen bedriver nationell högspecialiserad vård för neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer.

Nationell högspecialiserad vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset